Ciekawe miejsca

CIEKAWE MIEJSCAPliszczyn to miejscowość słynąca z Sercańskich Dni Młodzieży odbywających się corocznie w czerwcu. Znajduje się tu klasztor Ks. Sercanów, który jest domem rekolekcyjnym otwartym dla młodych z całej Polski. Na Dni Młodzieży przyjeżdża nawet i 1000 osób; w domu zakonnym może zatrzymać się 40, reszta pozostaje w namiotach. Codziennie odbywają się msze, konferencje, inscenizacje, wieczory przy gitarze; uczestnicy czekają na festiwal pieśni religijnej, na dyskusje o małżeństwie i ekumenizmie, na wędrówki po przepięknej okolicy od źródeł Ciemięgi po zamek w Jakubowicach Murowanych. Gościnność mieszkańców, opieka duszpasterska i wspaniały mikroklimat doliny Ciemięgi sprawiają, że młodzież świetnie się tutaj czuje. Przyjeżdżają też dzieci z parafii lubelskich na odpoczynek, a na rekolekcje licealiści z Lublina i Warszawy oraz osoby niepełnosprawne.

 


z2997023740_m.jpg

Klasztor w Pliszczynie, dawny dworek KołaczkowskichWarto przemierzyć malowniczą okolicę od Bystrzycy i Sobianowic po Łysaków i Pliszczyn, i dalej do Jakubowie Murowanych. Wędrówkę śladami historii rozpoczynamy od zabytkowego kościoła parafialnego z lat 1709 - 1721 w Bystrzycy. O najstarszej parafii w gminie, zwanej w 1325 r. Bestritiapisał Jan Długosz. Z 1791 r. pochodzi klasycystyczny dworek Rojowskich, zbudowany na miejscu drewnianego dworu obronnego z XVI w. Z dawnego parku dworskiego zachowało się ok. 130 wyniosłych drzew: klonów, lip, grabów. Urwista krawędź wzgórza prezentuje się bardzo malowniczo. Na terenie dawnego zespołu dworskiego mieści się specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Z Bystrzycy droga prowadzi do Sobianowic, a stąd do Turki i Łuszczowa.

 

z2487076390_m.jpgW Łuszczowie wznosi się zabytkowy kościół pw. św. Barbary z lat 1724 - 1742, a sama miejscowość znana była od 1383 r. We wsi znajduje się szkoła, ośrodek zdrowia, biblioteka, stacja benzynowa i kilka zakładów. Do atrakcji turystycznych można zaliczyć hodowlę koni zimnokrwistych p. Pietrzaka; wśród ok.45 zwierząt wyróżnia się kilka czempionów. Powstała też ferma strusi afrykańskich u p.Reja, nie mniej interesujące są kuce felińskie przystosowane do hipoterapii. W niedalekiej przyszłości ma tu powstać gospodarstwo agroturystyczne.

 

z5651512833_m.jpg

kościół pw. Św. Barbary w Łuszczowie

Regionalny Program Operacyjny