Gmina Fair Play

Gmina Wólka została w 2010 roku laureatem konkursu
GMINA FAIR PLAY
i uzyskała certyfikat nadawany przez Krajową Izbę Gospodarczą.

 

logo_fairplay148.jpg

 

Gmina Wólka nieprzerwanie od 2006 roku zdobywa Certyfikat GMINA FAIR PLAY.

Odznaczenie takie mogą otrzymać gminy, które między innymi:

  • podejmują aktywne działania w celu przyciągnięcia inwestorów,
  • dotrzymują podjętych zobowiązań,
  • ewentualne problemy rozwiązują na drodze wzajemnego porozumienia,
  • polepszają swoją infrastrukturę,
  • cechuje kompetentna, sprawna i przyjazna kadra, służąca radą i pomocą interesantom,
  • charakteryzują się praworządnością i wysokim poziomem etycznym pracowników gminy,
  • promują pro-ekologiczne inwestycje i obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji można przeczytać na portalu http://gmina.fairplay.pl/

 

Odbiór dyplomu przez Wójta Gminy Wólka Edwina Gortata

Odbiór dyplomu przez Wójta Gminy Wólka Edwina Gortata 

 

 Wójt Gminy Wólka prezentuje Statuetkę oraz Certyfikat GMINA FAIR PLAY

Wójt Gminy Wólka prezentuje Statuetkę oraz Certyfikat GMINA FAIR PLAY

 

 foto12.jpg

Laureaci konkursu GMINA FAIR PLAY

Regionalny Program Operacyjny