Galeria

Uroczystość oddania do eksploatacji trzech dróg gminnych, dwóch boisk i elewacji Szkoły Postawowej w Świdniku małym oraz włączenie OSP w Świdniku Dużym Pierwszym do Krejowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego

Ilość zdjęć: 41

Regionalny Program Operacyjny