Aktualności

04 stycznia 2012 10:58 | Aktualności

Bezpłatne badanie słuchu w ramach społecznej akcji "Radość słyszenia"

Bezpłatne badanie słuchu w ramach społecznej akcji "Radość słyszenia" odbędzie się: 10 stycznia - w Szkole Podstawowej w Turce 21 lutego - w Szkole Podstawowej w Świdniku Małym 6 marca - w Gimnazjum w Pliszczynie

czytaj więcej »

03 stycznia 2012 12:58 | Aktualności

Termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na 2012 rok

Informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne posiadające nieruchomości we współwłasności z wymienionymi podmiotami, będące podatnikiem podatku...

czytaj więcej »

03 stycznia 2012 12:21 | Aktualności

Informacja na temat nowych terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 roku.

Nowy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju. W 2012 r. producenci...

czytaj więcej »

03 stycznia 2012 08:40 | Aktualności

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia realizacji projektu pt.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego...

czytaj więcej »

Regionalny Program Operacyjny