Aktualności

04 maja 2020 14:27 | Aktualności

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dotycząca zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o.

czytaj więcej »

04 lipca 2016 12:45 | Aktualności

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka w jej granicach administracyjnych

Wólka, dnia 30.06.2016r. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka w jej granicach administracyjnych Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z...

czytaj więcej »

04 lipca 2016 12:37 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka z dn. 30.06.2016 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wólka, dnia 30.06.2016 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pr

czytaj więcej »

Regionalny Program Operacyjny