Szlak Jana III Sobieskiego

30 listopada 2010 10:39 | Szlak Jana III Sobieskiego

„Szlak dziedzictwa Sobieskiego jako szansa współpracy transgranicznej wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy”.

 

 

 

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism

norway_grants_maly.jpg 

„Szlak dziedzictwa Sobieskiego jako szansa współpracy transgranicznej wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy”.

„The Sobieski Heritage Trail as a chance for cross - border cooperation between Eastern Poland and Western Ukraine”.

 

 

Tłem projektu jest postępujący proces wykluczania z głównego nurtu życia społecznego mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy, dokonywany przez inne regiony naszych krajów. Wyżej wymieniony projekt to sposób na nawiązanie współpracy między naszymi przygranicznymi regionami w oparciu o niepowtarzalną koncepcję – utworzenie transgranicznego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Jana III Sobieskiego.

Celem programu jest stymulowanie rozwoju regionalnego poprzez wsparcie mechanizmów rozwoju przedsiębiorczości opartej o lokalne potencjały  i zasoby. Zakresem przedsięwzięcia objęte są gminy:

  • Ø Rybczewice-lider projektu,
  • Ø Mełgiew,
  • Ø Piaski,
  • Ø Spiczyn,
  • Ø Wólka,

leżące na terenie powiatów: lubelskiego, łęczyńskiego i świdnickiego w województwie lubelskim. Stanowiące spójny terytorialnie, lecz zarazem wykraczający poza administracyjne granice powiatów, obszar w zakresie:

v tematycznym – poprzez koncentrowanie działań wokół inicjatywy „Szlak Jana III Sobieskiego”

v historycznym – spuścizna kulturowa po działalności rodu Sobieskich

v środowiskowym – niski poziom zanieczyszczenia środowiska

v rolniczym – małe, tradycyjne gospodarstwa, sadownictwo, zielarstwo

v społecznym

v ekonomicznym itd.

Ponadto Partnerami projektu są:

  • Ø Ekologiczny Klub UNESCO
  • Ø Lubelskie Stowarzyszenie Kultury – Pro Kultura
  • Ø Centrum Informacji Turystycznej w Żółkwi
  • Ø Towarzystwo Lwa ze Lwowa

 

W ramach realizowanego projektu powstanie pierwsza w Polsce gra komputerowa poświęcona królowi Janowi III Sobieskiemu. Miejsce akcji gry zostanie osadzone w południowo - wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie w drugiej połowie XVII wieku oraz w miejscowościach leżących na terenach 5 gmin biorących udział w projekcie. Gra graficzna MMORPG, dostępna w Internecie pełnić będzie funkcję promującą Szlak Sobieskiego, region i markę, jak również zapewni wciągającą zabawę i rozrywkę. Pierwsza prezentacja gry nastąpi na konferencji poświęconej projektowi we wrześniu 2010 roku.

         Na stronie www.rybczewice.pl/szlaksobieskiego dostępne są wszystkie informacje dotyczące realizowanego projektu, można również obejrzeć spot reklamowy „Szlak Sobieskiego – Odkryj Tajemnicę”.

Przeczytano: 702 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Regionalny Program Operacyjny