Przetargi

18 lipca 2019 13:50 | Przetargi

Przystosowanie obiektu użyteczności publicznej do funkcji Klubu Seniora w budynku zlokalizowanym na działce nr ew. 499 w miejscowości Rudnik, gmina Wólka.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Top Senior” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 11 - Włączenie...

czytaj więcej »

Regionalny Program Operacyjny