Archiwum - Aktualności

19 września 2008 12:33 | Aktualności

czytaj więcej »

18 maja 2007 00:30 | Aktualności

Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, która jest użytkownikiem wyrobów zawierających azbest jest obowiązana sporządzić i przedłożyć Wójtowi Gminy Wólka informację zawierającą dane o ilości...

czytaj więcej »

Regionalny Program Operacyjny